Home

Welkom op Inclusief Nederland.

Inclusief Nederland is een community met als doel onze samenleving inclusiever te maken.

Inclusief Nederland wil een bijdrage aan leveren aan een inclusieve samenleving vanuit het perspectief dat (de weg naar) werk hieraan een belangrijke bijdrage levert. Door te inspireren en geïnspireerd te worden,  kennis en ervaring met elkaar te delen, willen wij een platform bieden voor verschillende initiatieven. Vanuit het streven naar een inclusieve samenleving zijn er veel manieren om hieraan bij te dragen.

Er is niet één manier of één weg maar meerdere manieren en meerdere wegen. Door elkaar te inspireren en je eigen motivatie of ervaring te delen kan iedereen op zijn of haar manier een bijdrage leveren. Dit kan zijn over een specifieke groep of meer in algemene zin. We kunnen leren van elkaar wat werkt en wat niet werkt en wat er voor nodig is om iets tot een succes te maken.

Inclusief Nederland wil mensen met elkaar verbinden. Mensen kunnen beweging veroorzaken en beweging is de eerste stap naar verandering. We willen van het individu een ambassadeur in een organisatie maken om daar inclusiviteit verder vorm te geven. Je opgedane ervaring in een organisatie is belangrijk om te delen maar Inclusief Nederland is er niet om bedrijven in de spotlight te zetten maar mensen. Het gaat in de community om het inspireren van mens tot mens, van, voor en door elkaar.

De gedachte achter Inclusief Nederland komt voort uit een persoonlijke motivatie Nederland inclusiever te maken, maar hoe dat te bereiken is een werkdocument. Wil je bijdragen aan Inclusief Nederland dan zijn al je tips en trucs welkom. Wil je een verhaal van jezelf of van iemand anders schrijven kijk dan bij “hoe werkt het” of mail naar leonore@inclusief-Nederland.nl dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

Missie

De missie van Inclusief Nederland is een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.

Deze community richt zich op het inspireren van mensen. Vanuit de gedachte dat als meer individuen de gedachte van een inclusieve samenleving omarmen zij als ambassadeurs dit in organisaties bespreekbaar maken. Daar waar anno 2018 slechts ruim 10% van de werkgevers bewust actief is met het werven en selecteren uit verschillende kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt willen we dit percentage laten stijgen.

Zo moeten verschillende groepen mensen in onze samenleving nog steeds opboksen tegen vooroordelen en ongelijkheid. Inclusief Nederland heeft niet als doel wet- en regelgeving te veranderen maar vooral de persoonlijke (succes) verhalen te delen zodat anderen deze ook toe kunnen passen. Een olievlek die zich langzaam verspreidt zodat meer mensen zich hard maken voor een inclusievere samenleving.

We richten ons vooral op jou. De professional of het individu die geïnspireerd raakt door de kracht van een inclusieve samenleving. Die op zoek gaat naar het talent in ieder individu en die een lans breekt in zijn of haar eigen organisatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. We zoeken de ambassadeur in iedere organisatie die de eerste stap zet en iemand een ander perspectief op de toekomst geeft door hem of haar collega te maken. We bieden een platform waar hij of zij terecht kan voor inspiratie, ervaringen en kennis.

Hoe groter de community wordt, hoe vanzelfsprekender en dichterbij een inclusieve samenleving is.

Verhalen van, voor en door mensen

Iedereen is uniek

Als zoon van een diplomaat reisde ik de hele wereld over. Ik wist toen nog niet dat ik Asperger had. Telkens een nieuwe omgeving, nieuwe mensen leren kennen en in andere culturen leven. Niet echt de ideale combinatie, kan je achteraf zeggen.

Door wilskracht minder beperkt dan verwacht

“Door wilskracht ben ik minder beperkt dan de verwachting”. Mohammed Benali, geboren tijdens een vakantie in Marokko, liep bij de geboorte ernstige beperkingen op. Nu is hij vader van twee prachtige kinderen en heeft zijn eigen bedrijf opgezet, Brandmerk Reclame. Maar daar was wel wat voor nodig, een ongelooflijke dosis wilskracht.

Fascinatie voor geloof

Een medewerkster van de bibliotheek keek mij vreemd aan en vroeg: “Wat moet een blond meisje als jij met de Koran?” Alsof het de normaalste zaak van de wereld was, dat een meisje van 13 dit heilige boek leende zei ik: “Lezen natuurlijk.” En zo ontstond mijn fascinatie voor geloof.