Hoe kun je bijdragen

Een bijdrage leveren aan Inclusief Nederland kan op verschillende manieren.

  1. Een verhaal schrijven over waarom jij je inzet voor een bepaalde groep mensen of een individu, wat jou inspireert en delen op Inclusief Nederland
  2. Het verhaal van iemand schrijven die dit zelf niet kan en delen op Inclusief Nederland
  3. Vloggen
  4. Zorgen dat de community groeit door lid te worden van Inclusief Nederland
  5. De verhalen van andere delen op je eigen Social Media of in je eigen organisatie
  6. Ambassadeur worden in je eigen organisatie

Alle verhalen op Inclusief Nederland zijn op een positieve manier geschreven vanuit de inspiratie die jij voor een bepaalde groep mensen hebt. Dit platform biedt geen mogelijkheid andere groepen of mensen in een negatief daglicht te zetten. Ook is dit platform niet bedoeld om discussies te voeren die niet bijdragen aan een inclusievere samenleving maar juist mensen tegen elkaar opzet of mensen of groepen van elkaar verwijderd. Het platform biedt ruimte voor verschillende meningen en visies. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar de gedachte is dat Inclusief Nederland een community is waar je geïnspireerd kunt raken en hoe dat gebeurt is voor iedereen anders.  Er zijn duizenden verhalen die een bijdrage leveren aan een inclusievere samenleving en deze verdienen een gezamenlijk platform om gedeeld te worden.