Beweging verbindt!

Beweging, het is iets waar ik mij vanaf jongs af aan, bewust en onbewust, al veel mee bezig hield. Zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt en er voor proberen te zorgen dat iedereen gezien wordt. Voor mensen die buiten de samenleving staan betekent dit vooral weer in beweging komen, gezien worden. Spelenderwijs in beweging komen, en zo weer mee doen. Want beweging verbindt!

Opkomen voor anderen zat er als kind al in

Vroeger op de basisschool uitte de drive naar verbinding zich bijvoorbeeld in afspraakjes met vriendjes en vriendinnetjes. Iedereen was altijd welkom, tijdens op te voeren dansjes telde ieders inbreng en als iemand ergens werd buitengesloten kreeg ik gelijk buikpijn.

Mijn gevoel niet tegen onrecht te kunnen was als klein kind al groot. Ik herinner mij mijn zusje die huilend de school binnenkwam nadat zij met de klas had buiten gespeeld. Haar juffrouw troostte haar op dat moment niet, waarop ik mijn zusje bij de hand heb genomen en verontwaardigd op haar juffrouw ben afgestapt.

Destijds wist ik natuurlijk nog niet veel van de gang van zaken, maar de drang om het op te nemen voor mensen en te gaan staan voor een ideaal is iets wat ik ook nu nog steeds heel belangrijk vind. Iedereen moet gezien en gehoord worden en zich hierin op zijn gemak kunnen voelen. Als ik daarin kan bijdragen en een verbindende rol kan hebben is dat hetgeen wat ik het liefste doe.

Ouderen in beweging

Op de een of andere manier wist ik in mijn leven altijd heel goed welke richting ik op wilde. Toen ik afstudeerde als sportdocent/coördinator en bewegingsagoog was ik dan ook heel erg blij en enthousiast om aan de slag te kunnen gaan in het werkveld. Ik kon mensen gaan verbinden door middel van bewegen. Op deze manier kon ik ze het vertrouwen in eigen kunnen teruggeven. In eerste instantie deed ik dit in de ouderenzorg. Binnen deze sector had ik mijn eindstage gelopen en raakte ik geïnspireerd over het werken met deze bijzondere doelgroep.

Zo hielp ik een man met alzheimer om weer te kunnen dansen en voetballen. Hij was vroeger jarenlang voetbalscheidsrechter geweest, maar was op het moment dat ik hem ontmoette bijna niet meer te porren om in beweging te komen. Door terug te grijpen op de dingen die in iemands leven altijd belangrijk zijn geweest, geloof ik dat je iemand kan helpen het plezier daarvan weer terug te geven. Ik gaf de man een scheidsrechtersfluitje en we zijn samen een bal gaan over trappen. In de weken waarin ik hem heb mogen begeleiden zag ik zijn balans en conditie verbeteren en kreeg hij weer plezier in het in beweging komen. Ik vind het zo mooi en bijzonder om daar aan te hebben mogen bijdragen!

Het heeft mij altijd een bijzonder en voldaan gevoel gegeven om een bijdrage te mogen leveren aan het welzijn van ouderen. Het geeft mij het gevoel echt iets te kunnen betekenen. Ouderen worden vaak gezien als een doelgroep waar niet veel meer te behalen valt en dat terwijl het tegendeel waar is. Het is bijzonder om ouderen te activeren en zo actief als mogelijk bij de maatschappij te blijven betrekken, en te zien wat dat voor hen betekent.

De multiculturele buurt

Vanaf het moment dat ik ging werken kwam ik via een buurthuis in de multiculturele wijk de ‘Indische Buurt’ (Amsterdam Oost) in aanraking met gepassioneerde mensen die zich inzetten voor de buurt. Voor ik het wist werd ik aan veel mensen voorgesteld, hielp ik vrijwillig mee met het organiseren van vakantiekampen en was ik vrijwilliger geworden in een speeltuin waar ik sport, spel en andere activiteiten voor de kinderen organiseerde.

Wat ik in het organiseren van vakantiekampen zo mooi vind is het samen laten komen van de kinderen uit de buurt, maar ook het samenwerken met zo veel verschillende disciplines uit de wijk. Het is elke keer een feestje en uitdaging om zo veel als mogelijk verschillende activiteiten aan te bieden aan de kinderen. Zo waren er bijvoorbeeld niet alleen sportieve activiteiten, maar werkten we ook samen met buurtpartners die muziek, theater en creativiteitsactiviteiten aanboden.

We waren dus niet alleen een verbindende factor voor de kinderen, maar ook voor elkaar als buurtpartners. De ervaring om samen te mogen werken aan dezelfde idealen met mensen  die net zo veel plezier hebben in het werken met de kinderen als jij werkt heel motiverend en geeft veel energie. Deze energie zette we vervolgens weer met elkaar in om alweer de volgende activiteit te plannen. De samenwerkingen zijn ook duurzaam, want nog steeds werken we aan diverse projecten samen om de buurt een buurt voor iedereen te maken.

Ondernemerschap

Vanaf de start van mijn onderneming is mijn (ondernemers-)leven een grote inspiratiebron van prachtige projecten en ontmoetingen geweest. Een van de eerste dingen die ik vanuit mijn eigen onderneming startte (en nog steeds doe!) was het geven van dans- en sportlessen aan leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Deze leerlingen hebben een verstandelijke beperking en soms ook een lichamelijke beperking en/of gedragsproblematiek.

Het vraagt op diverse vlakken veel creativiteit om de leerlingen in beweging te brengen en te houden, maar het feit dat dat elke keer opnieuw weer lukt en je op deze manier mag bijdragen aan het welzijn van de leerlingen is zo mooi en dankbaar werk. Bovendien probeer ik in de lessen de leerlingen ook altijd iets mee te geven waar ze ook in hun dagelijkse leven naast school wat aan kunnen hebben.

Inmiddels ben ik weer actief geworden in de ouderenzorg met diverse projecten om ouderen te activeren. Zo laat ik volwassenen en senioren met een lichamelijke en verstandelijke beperking samen sporten. Daarnaast heb ik jarenlang een kindje met het syndroom van down bewegingsagogisch mogen begeleiden tijdens zijn gymlessen in het reguliere onderwijs.

Ook mijn plezier in schrijven en verbinden kon ingezet worden. Zo raakte ik als communicatiemedewerker betrokken bij verschillende buurtinitiatieven en werd ik redacteur bij BLOK, een mediaplatform voor en door jongeren die meer diversiteit in de media wilden brengen.

Beweging verbindt!

De rode draad in mijn leven. Het bestrijden van onrecht en het in beweging brengen van mensen. Ouderen, jongeren of multicultureel mensen verbinden. Dat kan ik als ondernemer in heel veel mooie projecten en samenwerkingen.

Jaika Koot is eigenaar van Zorg voor Beweging, dansdocente bij Stichting Prisma Amsterdam en zet zich actief in voor de wijk in Amsterdam Oost.
Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *