Missie

De missie van Inclusief Nederland is een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.

Deze community richt zich op het inspireren van mensen. Vanuit de gedachte dat als meer individuen de gedachte van een inclusieve samenleving omarmen zij als ambassadeurs dit in organisaties bespreekbaar maken. Daar waar anno 2018 slechts ruim 10% van de werkgevers bewust actief is met het werven en selecteren uit verschillende kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt willen we dit percentage laten stijgen.

Zo moeten verschillende groepen mensen in onze samenleving nog steeds opboksen tegen vooroordelen en ongelijkheid. Inclusief Nederland heeft niet als doel wet- en regelgeving te veranderen maar vooral de persoonlijke (succes) verhalen te delen zodat anderen deze ook toe kunnen passen. Een olievlek die zich langzaam verspreidt zodat meer mensen zich hard maken voor een inclusievere samenleving.

We richten ons vooral op jou. De professional of het individu die geïnspireerd raakt door de kracht van een inclusieve samenleving. Die op zoek gaat naar het talent in ieder individu en die een lans breekt in zijn of haar eigen organisatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. We zoeken de ambassadeur in iedere organisatie die de eerste stap zet en iemand een ander perspectief op de toekomst geeft door hem of haar collega te maken. We bieden een platform waar hij of zij terecht kan voor inspiratie, ervaringen en kennis.

Hoe groter de community wordt, hoe vanzelfsprekender en dichterbij een inclusieve samenleving is.