Weerbare mensen zorgen voor een inclusievere samenleving

“Weerbare mensen zorgen voor een inclusievere samenleving!”

Al twintig jaar zet ik mij op allerlei manieren in om kwetsbare groepen weerbaarder te maken. Ik doe dat door, samen met anderen, trainers op te leiden tot goede psychofysieke weerbaarheidstrainers om uiteindelijk op die manier zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Ik geloof namelijk dat weerbare mensen gemakkelijker deel kunnen nemen aan de samenleving. Weerbaar zijn houdt voor mij in dat je op goed voor jezelf kunt opkomen, daarbij rekening houdend met je eigen grenzen én die van de ander.

Weerbare mensen zijn minder van hun stuk te brengen door afwijzing en/of discriminatie en weten gemakkelijker anderen aan hen te binden, waardoor ze een groter sociaal kapitaal hebben. En omdat weerbaarheid gedeeltelijk aan te leren is,  streef ik dus middels weerbaarheid op mijn manier naar een inclusievere, en dus ook betere, wereld.

Gelukkig wordt deze gedachtegang tegenwoordig bevestigd door wetenschappelijk onderzoek en worden de trainingen gegeven aan een grote diversiteit in doelgroepen, in bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg, (speciaal) onderwijs, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en in vanzelfsprekend de vrouwenopvang. Je zou met recht kunnen zeggen dat weerbaarheid een populair thema is geworden. Dit betekent dat er niet alleen een grote diversiteit aan doelgroepen, maar ook een enorme diversiteit aan trainers is ontstaan. Er zijn namelijk geen kwaliteitsnormen voor het geven van deze trainingen.

Ik denk dat begeleiding in de vergroting van weerbaarheid een belangrijk instrument kan zijn in ons streven naar een inclusieve samenleving. Maar ook door vrijwilligerswerk leer je voor jezelf opkomen zonder over de grenzen van een ander te gaan en vergroot je daarmee zowel je psychologisch als je sociaal kapitaal. Voor diegenen die nog een extra stapje moeten zetten zou wat extra begeleiding in weerbaarheid misschien wel welkom zijn, zodat dat participatie binnen bereik zou kunnen komen.

Hiervoor is het echt niet altijd nodig om een aparte training ergens in te kopen. Als begeleider kun je ook binnen je werk al veel doen om je cliënt hierin te ondersteunen. Stimuleer een ander juist in het behalen van kleine successen, werk aan de vergroting van eigenwaarde en coach bijvoorbeeld op lichaamshouding. Een rechte rug, een lage ademhaling, de voeten stevig op de grond en de gezichtsuitdrukking congruent met de boodschap die je wilt uitstralen komt niet alleen beter over, maar zorgt ook voor een groter gevoel van eigenwaarde. Met andere woorden: een ‘weerbare’ houding werkt twee kanten op: naar de omgeving én naar jezelf.

Mocht dat allemaal niet voldoende zijn, is het nog altijd mogelijk om een goede weerbaarheidstrainer of -coach in te huren. Deze zal in een plezierige, veilige en gelijkwaardige sfeer werken aan de vergroting van eigenwaarde, het leren herkennen van eigen grenzen en aan de vergroting van gedragsalternatieven om zo weerbaarder te worden. Meestal gebeurt dat door stapsgewijs ervarend te leren. Door eenvoudig te beginnen met het oefenen van bijvoorbeeld stevig staan en dat vervolgens dat uit te bouwen met alle vaardigheden die nodig zijn om een grens te trekken of om hulp te vragen.

Weerbaardere mensen zorgen voor een inclusievere samenleving!

Berendineke Steenbergen is partner bij PONS academie, 
methodiekontwikkelaar weerbaarheid en opleider weerbaarheidstrainers
Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *